روايات

رواية حور ياسين الفصل التاسع والعشرون 29 بقلم مي

رواية حور ياسين الفصل التاسع والعشرون 29 بقلم مي

رواية حور ياسين البارت التاسع والعشرون

رواية حور ياسين الجزء التاسع والعشرون

حور ياسين
حور ياسين

رواية حور ياسين الحلقة التاسعة والعشرون

 

ياسين كان لسة هيتكلم مع اسر بس سمع صوت عياط حور فا دخل بسرعة لقاها حضنا محمد والاتنين بيعيطو
ياسين قرب منها ومحمد خرج حور من حضنو
ياسين: حور ممكن تهدي ادعيلها احسن من كل دا يا حور
محمد: ايوآ يا حور ادعلها وسامحيها
حور بعياط: والله سمحتها بس هي راحت خلاص مش هتبقا معايا قالتلي هعوضك بس مشيت تاني
ياسر دخل: خلاص يا حور الله يرحمها يلا عشان هنروح ندفن ياسين سند حور وكان جنبها وخرجو من المستشفي واتجهو للمدافن
عند ادهم رن على سيف
سيف: الو يا ادهم عامل اي
ادهم: انا تمام وانت
سيف: كويس
ادهم: طب مامت حور اتوفت وياسين بيقواكم اجهزو وانا هاجي اخدكم على المدافن كمان نص ساعة
سيف: حاضر هنكون جاهزين
ادهم: تمام سلام وقفلو وادهم راح يلبس.
سيف خرج من اوضتو ولقا مامتو والكل نزلو تحت
سيف: ماما ياسين بيقولكم اجهزو عشان هنروح المدافن
حنان: لي يابني
سيف: مامت حوى اتوفت وهيروحو يدفنوها وادهم هيجي ياخدنا
حنان: لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمها يلا نلبس
منال: لا انا مش هاجي عشان تعبانة
ايمان: وانا هقعد مع ماما
حنان: وانتي يا اسماء
اسماء: لا انا هاجي معاكم
حنان طب يلا طلعو لبسو كلهم و بعد وقت نزلو تانی
لابسین اسود و ادخم وصل
ادهم: جـاهزین
جنان: اه یلا وخرچو کلهم من الاقصر ورکبو کلهم عربیه ادهم واتجهو الی المدافن
عند حور ویاسین
راکبین العربیه بتاعت یاسین
یاسین راکب مکان السواق حور راکبه جنبو
ویاسز واسر ومحمد راکبین فی عربیه اسر
وبعد شویا وصلو المقابر وکانت عربیه ادهم
وحور نزلت من عربیه یاسین واسماء و حور وملک راحو عندها
ملك و حنان و اسماء: حور البقاء لله الله یرحمها
حور مکلمتش:
وبعد شویا تم دفن وخرجو من المقابر و حور متکلمتش
محمد: هتیجی معانا
سیف: وانت مین بقا
محمد بص ومردش علیه ولف تانی لی حور
محمد: ها یا حور هتیجی
سیف: هو انت اطرش ومش بتسمع ولا ای
محمد: وانت مالک انت
سیف: هو ای اللی وانا مالی دی
حور بتعب: بس انت وهو بقا اسکتو شویا سیف دا محمد اخویا محمد دا سیف ابن عمی
سیف: تمام یلا ارکبو
محمد: ها یاحور هتیجی ولا لا
یاسین: هتعملو عزا یا محمد
اسر جه: لا هی قالت مصاریف العزا هنعمل بیها عمل خیری احسن.
یاسین: یبقا کدا حور هتروح معانا عاادي عشان البنات و ماما یبقو معاها الایام الچایه
اسر: تمام اللی تشوفو سلام ورکبو کلهم العربیات ومشیو فی عربیه یاسین راکبه حور ویاسین وحنان سوا وملک وسیف واسماء و ادهم عربیه
وبعد وقت کبیر وصلو الاقصر ونزلو وکانت حور نامت
حنان: صحیها یا یاسین
یاسین: لا یا ماما انا هشیلها
حنان: بس
یاسین: بس ای ماحنا مکتوب کتابنا یعنی مش حرام
وشالها ودخل بیها الاقصر وطلعها اوضتها ونایمها ونزل تانی وکانو ادهم و ملک وسیف وحنان واسماء قاعدین
ملک: هی کویسه
یاسین: مش عارف هی نامت واحنا فی الطریق
سیف: الله یکون فی عونها اکید زعلانة
یاسین: ایوآ الله یرحمها بقا
حنان: یارب یا بني
یاسین: ماما ینفع تتعملی مع حور کویس الایام دی بس
منال وهی نازله: قصدک ای ی یاسین ان امک مش بتکره حور هی لحقت
حنان: منال کفایه اووی کدا مش وقتو کلامک دا
منال: انتی بتقولی ای یا حنان نسیت دی بنت مین
حنان: حور بنت هناء اه بس تربیت حنان یعنی بنتی انا اللی اتعبت فی تربیتها وشکلی فعلٱ نسیت مین حور یا منال وانا غلطانة
ملک: ایوا یا ماما یا عسلیة
حنان: ملک عیب کدا
ملک: اسفة یا ماما
ادهم: احم طیب یاسین انا ماشی سلام
یاسین: طیب لما توصل رن علیا
ادهم: تمام ومشي
اسماء: ماما احنا هنمشی انت
منال: مش عارفة هنتفق انا وخالتک علی میعاد عشان یاسین یتقدم لي اختک
ملک: انا طالعة اوضتی احسن
سیف: وانا وطلعو
منال: ها قولتی ای یا حنان
حنان: مش دلوقتی حور هتزعل
منال: یعنی امتا نقول کمان شهر یعنی
حنان: هشوف یا منال هشوف
یاسین: ماما انا طالع فوق انام شویه
حنان: ماشی یابنی یاسین طلع
حنان: انا طالعه ارتاح دلوقتی
منال: اطلعی
ایمان: ماما خالتو کدا شکلها هتبقا فی صف حور
منال: عشان لسه البت امها میتة فا اکید هتبقا فی صفها یا زفتة انتی اخرسی بقا خلینی افکر
اسماء: هو انتو ازای کدا حزام علیکم سیبوها فی حالها
منال: طب ورینی یا ام سیبیها فی حالها هتخلی حبیب قلبک ازای یحبک او یفکر فیکی حته من غیر خططی
اسماء: لو الحب هیبقا بآذیت الناس فا انا مش عایزا الحب دا یا ماما سابتهم وطلعت
ایمان: ماما انا طالعة اوضتی
منال: وانا کمان طالعة
وکل واحد طلع اوضتو
عند یاسین فی اوضتو خد دش وخرج حاول ینام کتیر بس مقدرش ینام فونو رن
یاسین: الو یا ادهم وصلت
ادهم: ایوآ وصلت کدا مش هینفع تیجی الشرکة بکرا
یاسین: لا هقعد مع حور الیومین دول وای ورق مهم عایز امضا ابعتو امضیه
ادهم: دا اللی کان هیحصل یلا سلام
یاسین: سلام وقفل وفضل قاعد بیفکر فی حور وانها اتعلقت بی مامتها جدآ فی الفترة الاقصیرة
عند حور صحیت لقت نفسها نایمه عل السریر
فی اوضتها حور قامت وعیطت لما افتکرت ان مامتها خلاص ماتت بعد مارجعت عشان تعیش معاها
ودخلت اتوضت وصلت وهی بتصلی الباب خبط
یاسین زهق قام خرج من اوضتو وراح علی اوضت حور خبط محدش رد خبط تانی بس برضو مردتش یاسین دخل وکانت حور بتصلی وبعد وقت حور خلصت صلاه ویاسین واقف مکانو
یاسین: حور انتی کویسه
حور: ایوآ یا یاسین فی حاجه
یاسین: لا مفیش اصلی یعنی
حور: خلاص
یاسین: ممکن اقعد معاکی شویا
حور: اتفضل
یاسین: حور عارف انو مش وقتو بس هو انتی بتحبینی ولا قولتی کدا وخلاص
حور: وبتسأل دلوقتی لیه یا یاسین
یاسین: عادی بسآل
حور: ایوآ بحبک یا سین هی ماما راحت
یاسین بمرح مصتنع: نهارک اسود یبقا بزمتک بعد بحبک تچیبی سیرةالموت
حور: انا اسفة
یاسین بحنیه: اسفه عل ای بس یا حور
حور: ولا حاجه ممکن تخرج عشان عایزة انام
یاسین: بتطردینی یا حور
حور: لا والله ابدآ بس انا عایزة انام ی یاسین
یاسین: حاضر یا حور لو عوزتی حاجة قولیلی تصبحی علی خیر
حور: وانت من اهل الخیر خرج یاسین من اوضت حور وراح اوضتو وحاول ینام اما حور فنامت تانی من کتر العیاط و الزعل
مجههههههههههول
.. 1:حصل جدید
..2:لا مفیش جدید غیر ان مامت حور ماتت وبس
.. 1:حور لازم تکون معایا فی اقرب وقت
.. 2:طب ازای
.. 1اقوولک…………..
عند حور نایمة حد فتح باب اوضتها ودخل ووووووو
يتبع

لقراءة الفصل التالي : اضغط هنا

لقراءة باقي حلقات الرواية اضغط على (رواية حور ياسين)

اترك رد